Giới thiệu Dự án “Ứng dụng kỹ thuật nuôi trâu cải tiến để nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc H’re và bảo vệ môi trường ở huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi”

Thời gian thưc hiện: 36 tháng (từ 06/2017 đến 5/2020).

Kinh phí thực hiện:     3.934.015.000 đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách:                                   2.604.700.000 đồng

+ Ngân sách SN KHCN tỉnh:                 2.055.000.000 đồng

+ Ngân sách huyện Minh Long:                549.700.000 đồng

- Vốn Nông dân đầu tư:                        1.329.315.000  đồng

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: UBND huyện Minh Long

Chủ nhiệm dự án: Võ Đình Tiến

Cơ quan tư vấn chuyển giao công nghệ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi

Thư ký dự án: Nguyễn Đức Thịnh

1. Mục tiêu chung

          - Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc H’rê, từng bước xóa bỏ các tập quán chăn nuôi cũ, phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo hướng bền vững.

    - Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, cải tạo đàn trâu địa phương, nâng cao tầm vóc, tăng trọng, nâng cao năng suất, chất lượng đàn trâu và tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc H’re ở huyện Minh Long, góp phần vào tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

2. Mục tiêu cụ thể

     - Tập huấn kỹ thuật cho 379 hộ chăn nuôi trâu đực giống và trâu cái sinh sản trong vùng dự án.

          - Sử dụng trâu đực giống tốt phối giống có chửa 480 lượt cho đàn trâu cái địa phương.

Trâu nghé sinh ra từ dự án có trọng lượng sơ sinh ≥21kg/con, tỉ lệ nuôi sống đến 6 tháng tuổi đạt ≥90%.

- Xây dựng 130 chuồng nuôi về cải tiến kỹ thuật chăn nuôi trâu (chuồng trại kiên cố, đúng quy cách; có trồng cỏ và dự trữ rơm rạ; nông hộ từng bước áp dụng các kỹ thuật trong nuôi dưỡng và phòng bệnh).

          - Hiệu chỉnh hoàn thiện 05 quy trình kỹ thuật chăn nuôi trâu phù hợp với điều kiện địa phương.

          - Tạo mô hình huyện điểm ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi trâu.

3. Nội dung, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dự án

3.1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đàn Trâu và tình hình chăn nuôi

3.2.  Đào tạo kỹ thuật kỹ viên cơ sở: 1 lớp/20 người

3.3. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho nông dân vùng dự án: 6lớp/63ng/lớp

3.4.  Hỗ trợ trâu đực giống tốt : 12 con cho 2 xã Long Môn và Long Sơn

3.5. Hỗ trợ xây dựng chuồng trại nuôi trâu kiên cố: 130
- Sở KH&CN: 80 cái

          - UBND huyện: 50 cái

4. Kỹ thuật, công nghệ dự kiến chuyển giao, áp dụng

4.1. Kỹ thuật xây dựng chuồng trại

4.2. Chọn giống, nuôi dưỡng, quản lý và sử dụng trâu đực giống

4.3. Kỹ thuật chăn nuôi trâu cái sinh sản

4.4. Các biện pháp phòng chống bệnh trong chăn nuôi trâu

4.5. Kỹ thuật trồng thâm canh và bán thâm canh giống cỏ
 

Kết quả thực hiện

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây