Em trai Bầu Đức chỉ sở hữu 6 cổ phiếu ở Hoàng Anh Gia Lai

Thứ sáu - 05/07/2019 14:02 239 0
Sau khi bán tháo 5 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Thu chỉ còn lại 6 cổ phiếu tại doanh nghiệp này.
Em trai Bầu Đức chỉ sở hữu 6 cổ phiếu ở Hoàng Anh Gia Lai
Em trai Bầu Đức chỉ sở hữu 6 cổ phiếu ở Hoàng Anh Gia Lai
  • Em trai Bầu Đức muốn thoái toàn bộ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai

Sau khi bán tháo 5 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Thu chỉ còn lại 6 cổ phiếu tại doanh nghiệp này.