Sang tao

sáng tạo

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp du lịch

 02:44 16/08/2021

VTS 2021 mùa thứ 5 - Batch 7 hướng đến thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ đổi mới sáng tạo bằng cách cung cấp các giải pháp thông minh....